Kondenzátor 2200uF 35V

1734
1 ks
0,45 €

13x25mm ; Raster 5mm ; 85C