1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Záväzná objednávka je objednávka cez e-shop, email, ale aj cez telefón. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 

2. Objednávka

Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop, aj bez registrácie. Objednávka je rýchla, veľmi ľahká, a nie je obmedzená minimálnym odberom (ks). Pre nakupovanie si jednoducho a pohodlne vyberiete výrobky o ktoré máte záujem, vložíte ich do nákupného košíku a vyplníte objednávkový formulár. Objednávky prostredníctvom eshopu, či e-mail-om, sú prijímané 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Telefonicky sme Vám k dispozícii v pondelok až piatok od 10.00 do 16.00 hod. Objednávky potvrdzujeme a vybavujeme v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 hod. Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie najmä cez internetový obchod, alebo e-mailové, prípadne telefonicky.  Po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie o prijatí objednávky, ako aj číslo objednávky. Kópia objednávky (faktúra) z internetového obchodu bude zasielaná na Vašu emailovú adresu len vtedy, ak objednávka bude spracovaná.  Pri objednávke neskladových položiek, ktoré majú  väčšie množstva požadujeme platbu vopred uhradiť. Minimálna hodnota objednávky je 8€ bez započítania poštovného. V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti. Pri objednávke nad 35€, (bez započítania poštovného) poštovné máte zadarmo.

 

3. Storno objednávky, zmena objednávky

   Zo strany zákazníka

Zákazník má právo zrušiť objednávku do doby, než bude prijatá k spracovaniu.

Zákazník musí v takom prípade oznámiť  zrušenie objednávky telefonicky, alebo emailom, a uviesť číslo objednávky.

Číslo objednávky dostane zákazník v potvrdzovacom emaily bezprostredne po prijatí objednávky.

V prípade stornovania odosielanej objednávky, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

                                                

   Zo strany predajcu

Predajca si vyhradzuje právo objednávku zrušiť alebo upraviť, za predpokladu, že:

sa podstatne zmenila cena výrobku, popr. objednaný výrobok je dlhodobo nedostupný, už sa nevyrába alebo nedodáva

zákazník nedodržal tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo s nimi nesúhlasil alebo

v minulosti opakovane neprevzal tovar.

 

O zrušení objednávky zo strany dodávateľa je dodávateľ povinný o tejto skutočnosti informovať zákazníka na niektorý z uvedených kontaktov.

  

4. Dodacie podmienky 

Všetky ceny tovarov a služieb na internetovom obchode www.jde.sk sú uvádzané vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť ceny tovaru a služieb bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne ceny sú vždy uvedené na našom e-shope. Dodávka objednaného tovaru, budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.  Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad – faktúra. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Na reklamáciu nekompletnosť zásielky, máte 24 hodín od preberaní zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

  

5. Platobné podmienky

 Akceptujeme nasledovné platobné možnosti:

Prevodom na účet - za tovar možno zaplatiť prevodom na účet. V tom prípade bude poštovné lacnejšie. Tovar je expedovaný po pripísaní platby na účet predávajúceho (1-2 dni v závislosti od banky kupujúceho.)

Dobierka - príslušnú sumu za objednávku zaplatí kupujúci na pošte, alebo poštárky pri doručení zásielky.

Nezabudnite, že sa potvrdením objednávky zaväzujete, že si objednaný tovar prevezmete v odbernej lehote, v opačnom prípade sa zaväzujete uhradiť všetky poplatky vzniknuté odoslaním a neprevzatím zásielky.

  

6. Doprava

Presný náklad na dopravu, je oznámené kupujúcemu po spracovaní objednávky. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu / balíka alebo listovej / balíkovej dobierky. O odoslaní zásielky budete vždy informovaný prostredníctvom e-mailovej správy. Dodanie Slovenskou poštou trvá zvyčajne od 1-2 pracovné dni. Internetový obchod www.jde.sk nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom. Do schránky Vám príde oznámenie o uložení zásielky na pošte, prípadne Vám zásielku poštár prinesie so sebou. Svojou objednávkou sa zaväzujete zásielku prevziať v odbernej lehote, t.j. 18 dní. Upozornenie: Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru. Kupujúci svojím podpisom prepravcovi pri prevzatí zásielky potvrdzuje, že zásielku prevzal v poriadku a nepoškodenú, čo vyplýva z prepravného dokladu. Prípadné vonkajšie poškodenie zásielky, alebo s tým súvisiace poškodenie samotného tovaru spôsobené prepravou, je nutné reklamovať v okamihu prevzatia zásielky u prepravcu, a prípadne zásielku z tohto dôvodu vôbec neprijímať.  

 

7. Reklamácie

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku, a to maximálne do 24h, od preberaní zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Rovnako je nutné ihneď reklamovať neúplnosť tovaru. Neskoršie reklamácie tohto typu tiež nie je možné akceptovať.  Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatí tovaru našou firmou. O vybavení reklamácie budete informovaný prostredníctvom e-mailu. Na finálne výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja, na súčiastky a komponenty je potrebné uplatniť reklamáciu do 14 dní po prevzatí. Použité súčiastky a komponenty sú z reklamácie vylúčené - sekcia Bazár.   Kupujúci, ktorý reklamuje tovar, je povinný tovar reklamovať čistý, kompletný. K reklamovanému tovaru musí byť priložený presný popis poruchy. Ak to tak nie je, predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu. Reklamovaný tovar kupujúci doručí na vlastné náklady na adresu prevádzky spoločnosti. Po oprave tovar zašle predávajúci kupujúcemu na vlastné náklady späť. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad. V prípade spoplatnenej opravy predávajúci vopred požiada kupujúceho o súhlas s cenou opravy. Dokladom o predaji je faktúra ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. 

  

Reklamácia sa vzťahuje len na:

preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania 

 

Reklamácia sa nevzťahuje na: 

chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru 

nesprávnym použitím výrobku 

nesprávnym skladovaním 

mechanickým poškodením

porušením ochranných pečatí a plomb

v prípade akéhokoľvek zásahu do prístroja neoprávnenou osobou

mechanickým poškodením, neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky, neodbornou manipuláciou s tovarom

používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v užívateľskej príručke

ak bol tovar poškodený živlami (voda, oheň, blesk) alebo iným vonkajším vplyvom (napr. nestabilita elektrickej siete)

 

Postup pri reklamácii:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup: 

1. Pošlite e-mail, kde uvediete hlavne typ výrobku, a popis závady.

2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe

3. Pošlite tovar, a prefotenú faktúru na určenú adresu, ako doporučený balík/list spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe.

 

8.Vrátenie alebo výmena tovaru

V súlade so zákonom 108/2000, máte pri objednávke cez internetový obchod právo vrátiť všetok tovar zakúpený v internetovom obchode jde.sk. Tovary môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na našu adresu spolu s krátkou žiadosťou a číslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).  Vrátený tovar musí byť nepoužívaný, nepoškodený, so štítkami a v pôvodnom balení, v ktorom bol dodaný. Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Vrátený tovar na dobierku neprevezmeme. Suma za vrátený tovar Vám bude odoslaná najneskôr do 30 dní na bankový účet alebo poštovou poukážkou na adresu. Prepravné náklady za dodanie tovaru sa nevracajú. Z vrátenej sumy je taktiež odpočítaný manipulačný poplatok za zaslanie peňazí 1 € . V prípade, ak tovar vrátite poškodený alebo inak znehodnotený, suma za tovar Vám vrátená nebude. Ak si tovar prajete vymeniť za iný, nevyhovujúci nám zašlite späť spolu s informáciou, o ktorý tovar máte záujem. K výmene je dopočítaná cena poštovného podľa cenníka platného aj pre objednávanie tovaru. 

 

9.Ochrana osobných údajov 

Všetky údaje uložené v systéme a získané vzájomnou komunikáciou chránime pred zneužitím a nikdy ich neposkytneme tretiemu subjektu. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok