Domov > Kondenzátory > Elektrolytické kondenzátory

Elektrolytické kondenzátory

0,1uF 50V

0,1uF 50V 105C 4x8mm / raster 2mm

0.03 €

0,22uF 50V

0,22uF 50V 105C 5x11mm / raster 2mm

0.04 €

0,47uF 50V

0,47uF 50V 105C 4x8mm / raster 2mm

0.04 €

10000uF 50V

30x45mm, raster 10mm

2.25 €

1000uF 16V

8x16mm ; Raster 4mm ; LOW ESR ; 105C

0.11 €

1000uF 35V

1000uF 35V 105C 13x20mm / raster 5mm

0.22 €

1000uF 50V

1000uF 50V 105C 13x26mm / raster 5mm

0.21 €

100uF 16V

100uF 16V 105C 5x8mm / raster 2,5mm

0.04 €

100uF 50V

100uF 50V 105C 8x12mm / raster 3,5mm

0.04 €

10uF 50V

10uF 50V 105C 4x8mm / raster 2mm

0.03 €

1uF 50V

1uf 50V 105C 4x8mm / raster 2mm

0.03 €

2,2uF 50V

2.2uF 50V 105C 4x8mm / raster 2mm

0.04 €

2200uF 35V

13x25mm ; Raster 5mm ; 85C

0.40 €

2200uF 50V

2200uF 50V 105C 16x25mm / raster 7.5mm

0.42 €

220uF 35V

220uF 35V 105C 8x12mm / raster 3.5mm

0.04 €

220uF 63V

10x17mm ; Raster 5mm ; 105C

0.14 €

22uF 100V

6x12mm ; Raster 3mm ; 105C

0.06 €

22uF 50V

22uF 50V 105C 5x11mm / raster 2,5mm

0.04 €

3,3uF 100V

5x11mm ; Raster 2mm ; 105C

0.08 €

33uF 100V

8x13mm ; Raster 4mm ; 105C

0.08 €